Co to jest eLMapa?

eLMapa jest przeglądarką map numerycznych. To nowoczesna platforma umożliwiająca wizualizację  i pracę z informacją przestrzenną w formie cyfrowej. Dzięki modularnej budowie możliwie jest budowanie aplikacji dostosowanych do specjalistycznych potrzeb użytkowników.
Na dzień dzisiejszy oferujemy moduły do programu, przeznaczone do obsługi Leśnej Mapy Numerycznej w Nadleśnictwach.

 

 

 

Zalety eLMapy                                           

 • łatwy w użyciu interfejs, który sprawia, że posługiwanie się przeglądarką jest tak intuicyjne jak korzystanie z tradycyjnej mapy.
 • Zaprojektowana od podstaw, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, bez przeładowania niepotrzebnymi funkcjami.
 • Szybkie drukowanie mapy pozwala na proste przeniesienie informacji przestrzennej z postaci cyfrowej do tradycyjnego formatu analogowego.
 • Intuicyjne mechanizmy dodawania i zmiany treści mapy sprawiają, że każdy użytkownik, nawet nie dysponujący przygotowaniem do obsługi systemów informacji przestrzennej, może w łatwy sposób wprowadzać informacje na mapę.

 

eLMapa w leśnictwie

Specyficzne potrzeby użytkowników sektora leśnego realizują moduły  umożliwiające pracę z mapami numerycznymi opracowanymi w Standardzie Leśnej Mapy Numerycznej (SLMN) obowiązującym w Lasach Państwowych oraz z Systemem Informatycznym Lasów Państwowych (SILP).

 • Moduł Las to podstawowy moduł do pracy z SLMN, kierowany przede wszystkim do leśniczych i innych pracowników terenowych w leśnictwie. Umożliwia on wyświetlanie tematycznych map leśnych (mapa gospodarcza, mapa drzewostanów itd.), tworzenie szkiców zrębowych i odnowieniowych, wydruk map, korzystanie z opisów taksacyjnych umieszczonych w SILP. Możliwe jest także nanoszenie własnych elementów na mapę i zapisywanie ich w formie, która umożliwia ich późniejsze wykorzystanie do aktualizacji leśnej mapy numerycznej w nadleśnictwie.
 • Moduł Las Pro udostępnia bardziej zaawansowane funkcje służące do pracy z SLMN i SILP, takie jak tworzenie i zapisywanie własnych zapytań do bazy SILP oraz wizualizacja ich wyników na mapie, lokalizowanie działek ewidencyjnych, przeliczanie współrzędnych  mapowych pomiędzy różnymi układami, generowanie siatki współrzędnych, archiwizacja. Moduł Las Pro wymaga do swojego działania modułu  Las i razem zapewnia spełnienie wymogów stawianych  przeglądarkom leśnej mapy numerycznej zdefiniowanych w Standardzie Leśnej Mapy Numerycznej

Moduły Las i Las Pro zostały stworzone w ścisłej współpracy z doświadczonymi pracownikami Lasów Państwowych, aby jak najlepiej spełniać potrzeby wynikające z zasad gospodarki leśnej i praktyki funkcjonowania nadleśnictwa.


eLMapa w ochronie przeciwpożarowej w lasach

 • Moduł Las PPoż jest narzędziem opracowanym w porozumieniu z Państwową  Strażą Pożarną jako narzędzie wspomagające pracę służb pożarniczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów i prowadzenia akcji gaśniczych na terenach leśnych.

 eLMapa Lasy Niepaństwowe

To rozwiązanie umożliwiające zarządzanie lasami różnych form własności.
Możliwości programu:

 • prowadzenie ewidencji przeprowadzanych w lasach zabiegów gospodarczych
 • wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna
 • predefiniowane podstawowe raporty o stanie lasu i prowadzonej gospodarce
 • przygotowywanie wyrysów map dla właścicieli lasów
 • wyszukiwanie danych według adresów wydzieleń, numerów działek ewidencyjnych, jednostek rejestru gruntów lub właścicieli
 • prosty w użyciu szkicownik pozwalający na nanoszenie na mapę własnych informacji
 • możliwość konstruowania własnych zapytań do bazy


Twórcy eLMapy

eLMapa jest autorskim projektem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie (BULiGL) stworzonym na półwiecze istnienia przedsiębiorstwa i pracy w służbie polskiego leśnictwa. BULiGL jest największą w Polsce firmą ekspercką wykonującą prace na potrzeby leśnictwa - urządzanie lasu, opracowania siedliskowe, prace geodezyjne, specjalistyczne zadania z zakresu ochrony przyrody i inwentaryzacji przyrodniczych, opracowania analityczne i statystyczne, systemy przetwarzania danych. BULiGL prowadzi bank danych o lasach wszystkich kategorii własności.

Od początku historii map numerycznych w Lasach Państwowych, a więc już ponad dekadę, BULiGL bierze aktywny udział w ich wykonywaniu oraz tworzeniu odpowiednich standardów. Jest firmą nowoczesną, zaawansowaną technologicznie, dysponującą wykwalifikowaną kadrą o unikalnym poziomie wiedzy i doświadczenia.

eLMapa została wymyślona i stworzona jako własny projekt rozwojowy BULiGL przez pion studialno-informatyczny firmy jako wkład w rozwój polskiego leśnictwa. Celem projektu było dostarczenie leśnikom, pracownikom ochrony przyrody, służbom związanym z lasami oraz wszystkim entuzjastom map numerycznych dobrego narzędzia, które wprowadza nową jakość do pracy z cyfrową informacją przestrzenną. 
 

 

 

© 2008-2012 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.