Aktualizacje programu

Aktualne wersje programu eLMapa są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych  użytkowników. Obecnie dostępna jest wersja 2.0.1 programu eLMapa LP. Mogą ją pobrać jedynie ci użytkownicy, którzy mają wykupioną licencję na wersję 1.3 lub wyższą programu eLMapa LP.

Do działania udostępnionej wersji 2.0.1 bez ograniczenia czasowego konieczne jest dodatkowo zarejestrowanie modułu Las, przez wskazanie pliku z licencją. Użytkownicy z wykupioną licencją 1.3 lub wyższą otrzymają taki plik po wysłaniu na adres: rejestracja@buligl.pl informacji o rodzaju posiadanej licencji oraz przypisanym numerze seryjnym.

Login i hasło dostępowe zamieszczone są na Protokole przekazania.

Pobierz aktualizacje

Wersja demonstracyjna

Udostępniamy 30-sto dniową wersję demonstracyjną programów eLMapa Lasy Niepaństwowe. Wersja ta służą wyłącznie do celów pokazowych. Nie może być instalowane na komputerze gdzie zainstalowano jakąkolwiek inną wersję programu eLMapa. Konieczne jest odinstlowanie wersji demonstracyjnej przed instalacją pełnej wersji.

Wersja demonstracyjna eLMapa LNP
Dane demonstracyjne dla elMapy LNP

Prezentacje multimedialne

Poniżej udostępnione są multimedialne materiały szkoleniowe.

Funkcje podstawowe eLMapy

Zasady działania szkicownika

Tworzenie szkicu zródłowego

Tworzenie szkicu odnowieniowego

Podstawy obsługi kreatora zapytań SQL 

Lokalizacja pożaru na podstawie adresu leśnego

Lokalizacja pożaru na podstawie namiaru z wież

 

 

© 2008-2012 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.